Kom als jezelf en

ontdek met anderen.

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Kom als jezelf en

ontdek met anderen.

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Kom als jezelf en

ontdek met anderen.

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ons onderwijs

Gezonde school: “Zorg voor elkaar”

Wij zijn een Gezonde School. Lekker leren lukt pas als je lekker in je vel zit. Een gezond leefpatroon is daarbij van belang. Daarom besteden wij daar veel aandacht aan. We eten elke ochtendpauze fruit en bewegen veel in en buiten de klas. Zo rennen wij 3 keer in de week de “Daily Mile” door het dorp. Hebben jullie ons al eens gespot?

In de onderbouw werken we veel in hoeken, spelenderwijs en door middel van veel bewegen behalen wij de doelen. Bij binnenkomst hebben de leerlingen meteen een actieve lerende houding. De kinderen gaan eerst cijfers en letters automatiseren, voordat ze verder gaan met kiezen.
Bekijk het filmpje voor een indruk daarvan. 

Op eigen niveau: “Zorg voor jezelf”

Wij helpen de kinderen op weg door ze te leren om hun eigen doelen te stellen, met daarbij hoge eisen en verwachtingen die passen bij het individuele kind. Vanaf groep 3 werken de kinderen steeds vaker op Chromebooks. Zo kan ieder kind aan een ander doel werken in de klas. We toetsen de kinderen 2 keer per jaar op het niveau waar ze naar toe hebben gewerkt.

Cultuur: “Zorg voor de omgeving”

Wij zorgen graag voor de omgeving om ons heen en leren daardoor om te zorgen voor elkaar. Jaarlijks bezoeken alle kinderen een museum in de buurt. We werken thematisch door de hele school heen, die we gezamenlijk openen en afsluiten.

Thematisch werken:

Wij werken schoolbreed aan een thema. Er zijn ieder schooljaar, meestal van vakantie tot vakantie, wisselende thema’s. Er zitten veel leermomenten in de opzet van ons thematisch leren. De leerkrachten zijn de spil in het proces. Ze begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling en dragen zorg voor het behalen van de kerndoelen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de opbouw van welbevinden, naar zelfstandigheid, naar eigen verantwoordelijkheid.

Tijdens het thematisch werken zijn de kinderen veel bezig met onderzoekend- en ontwerpend leren. De antwoorden op deze vragen verwerken ze steeds op een andere creatieve manier. Elk thema openen we schoolbreed en we sluiten het ook met alle kinderen af. Vaak worden de ouders erbij uitgenodigd om te komen kijken naar wat er allemaal is geleerd in afgelopen periodes. 

Engels vanaf de kleuters

Wij geven onze kinderen vanaf groep 1 Engels, waarbij we ons vooral richten op het durven spreken van een andere taal en de woordenschat. De Engelse lessen sluiten aan op onze schoolbrede thema's. We willen dat ieder kind met een goede Engelse woordenschat de school in groep 8 verlaat. 

Kanjerschool

Wij zijn een Kanjerschool en praten de ‘Kanjertaal”. De Kanjerlessen zijn gebaseerd op vertrouwen hebben in elkaar. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Vanaf de kleutergroep leren de kinderen gedrag inzichtelijk te krijgen en leren ze om elkaar aan te spreken op het gedrag wat ze zien. Doordat we dit in iedere klas zo doen, lukt het de kinderen zelfstandig om conflicten op een kanjermanier op te lossen. 

Godsdienst en Humanistische Vorming

Vanaf groep 4 kiezen de kinderen bij ons op school tussen godsdienst (de Christelijke verhalen worden aangeboden) of Humanistische Vorming (levens beschouwend onderwijs). Voor beide vakken komt er 1 keer in de week een vakdocent naar school die de kinderen 45 minuten les geeft.

Zorg

Bij ons op school werkt de intern begeleider samen met de leerkrachten. Bij hulpvragen over een leerling, of over de klas, of over zichzelf, kijkt zij mee en geeft advies. Als er specialistische hulp nodig is maken wij gebruik van het Kenniscentrum van Stichting Proo. Hier werken orthopedagogen die dan met ons mee kijken en advies kunnen geven op vervolgstappen die we kunnen nemen om het onderwijs zo goed mogelijk passend te maken bij het kind.

Soms is het thuis wel een lastig, waar het kind last van kan hebben. Wij werken samen met het CJG, zij kunnen helpen als de thuissituatie even niet zo loopt als je graag zou willen. Door de samenwerking jeugd- ouder- school (JOS) blijven de lijntjes kort en staan we gezamenlijk om het kind heen. Immers, voor de kinderen willen we allemaal het beste.

Kom langs om de sfeer te proeven!

School video